ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Якименко Ю. І., Перший проректор НТУУ “КПІ”, завідувач кафедри мікроелектроніки,  д-р. техн. наук, проф., академік НАН України, м. Київ (Україна).

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА :

Кириленко О. В., директор ІЕД НАН України,д-р. техн. наук, проф., академік НАН України,               м. Київ (Україна).

Жуйков В. Я., НТУУ “КПІ”, факультет електроніки, декан, д-р. техн. наук., проф., м. Київ (Україна).

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Абакумов В. Г., НТУУ “КПІ”, факультет електроніки , проф. каф. ЗТіРІ, д-р. техн. наук, проф.,        м. Київ (Україна).

Безрук В. М., ХНУРЕ, зав. каф. СЗ , проф., д-р. техн.. наук, проф., м. Харків (Україна).

Берзан В. П., директор Інституту інженерної енергетики Академії наук Молдавії, д-р. техн. наук , м. Кишинів (Молдавія).

Борисов О. В., НТУУ “КПІ”, факультет електроніки, заст. декана, канд. техн. наук, проф., м. Київ (Україна).

Буткевич О. Ф., нач. відділу ІЕД НАН України, д-р. техн. наук., проф., м. Київ (Україна).

Вербицький В. Г., директор НДІ Мікроприлад, д-р. техн. наук, с.н.с., м. Київ (Україна).

Венцковський Т., ректор Вроцлавського технічного університету, д-р. техн. наук, проф., м. Вроцлав  (Польща).

Власюк Г. Г.,НТУУ “КПІ”, факультет електроніки, зав. каф ЗТіРІ, д-р. техн. наук, проф., м. Київ (Україна).

Вольтер К.Ю., технічний університет Дрездена, доктор, проф., м. Дрезден  (Німеччина).

Воробйов Г. С., Сумський ДУ, проф. фіз.-мат. техн. наук, м. Суми (Україна).

Денбновецький С. В., НТУУ “КПІ”, факультет електроніки, проф. каф. ЕПП, д-р. техн. наук, проф.,м. Київ (Україна).

Дідковський В. С., НТУУ “КПІ”, факультет електроніки, зав. каф А і АЕ, д-р. техн. наук, проф., м. Київ (Україна).

Добруцький А., Вроцлавська політехніка. Інститут акустики та телекомунікації, д-р. техн. наук, проф., м. Вроцлав (Польща).

Амаду Кан, технічний університет м. Мішкольц, канд. техн. наук, доцент каф. автоматизації, м.Мішкольц, (Венгрія).

Ковальчук К. В., директор ДП «Київський НДІ Гідроприладів», канд. фіз.-мат. наук, м. Київ (Україна).

Лошицький П. П., НТУУ «КПІ», факультет електроніки, д-р. техн. наук, проф., м. Київ (Україна).

Леонідс Рібіцкіс, Ректор Ризького технічного університету, директор Інституту промислової електроніки та електронних технологій, завідувач кафедрою електроніки та електронних технологій,д-р. техн. наук, проф., м. Рига, (Латвія).

Лисенко О. М., НТУУ “КПІ”, факультет електроніки, зав. каф. КВЕОТ, д-р. техн. наук, доц., м. Київ (Україна).

Максименко В. Б., НТУУ «КПІ», декан ММІФ, д-р. мед. наук, проф., м. Київ (Україна).

Маріус Фельдман, Дрезденський технологічний університет, факультет інформатики, керівник відділу комп’ютерних мереж, канд. техн. наук, м. Дрезден, (Німеччина).

Мачулін В. Ф., дир. Інституту фізики напівпровідників,д-р. техн. наук, проф., академік НАН України, м. Київ (Україна).

Младенов Г., інститут електроніки Академії наук Болгарії, зав. лаб. електронно-променевої технології, проф., м. Софія (Болгарія).

Петрищев О. М., НТУУ «КПІ», факультет електроніки, каф. АтаАЕ, проф. д-р. техн. наук., м. Київ (Україна).

Пілінський В. В., НТУУ “КПІ”, факультет електроніки, проф., каф ЗТ і РІ, канд. техн. наук, проф., м. Київ (Україна).

Писаренко Л. Д., НТУУ “КПІ”, факультет електроніки, зав. каф. ЕПП, д-р. техн. наук, проф., м. Київ (Україна).

Поплавко Ю. М., НТУУ «КПІ», факультет електроніки, д-р. фіз.-мат. наук, проф., м. Київ (Україна).

Пустинський І. М., Томський національний університет систем управління та радіоелектроніки, зав. каф. Телебачення, д-р. техн. наук, проф., м. Томськ, (Росія)

Раджабов Т. Д., Ташкентський інститут інформаційних технологій, член Академії наук Узбекистану, д-р. техн. наук, м. Ташкент, (Узбекистан).

Окс Є. М., зав. кафедри фізики Томського університету систем управління та радіоелектроніки, д-р. техн. наук, проф.. м. Томськ. (Росія).

Свєшніков В. М., Інститут обчислювальної математики та математичної геофізики Сибірського відділення Російської АН, зав. лаб. Обчислювальної фізики, проф. каф. обчислювальної математики Новосибірського державного університету, д-р. фіз.-мат. наук, проф., м. Новосибірськ,  (Росія).

Слободян Петра, інститут телекомунікації, телеінформатики і акустики Вроцлавського технічного університету, д-р. техн. наук, проф., м. Вроцлав,  (Польща).

Стахів П. Г., НУ Львівська політехніка, зав. каф. ТОЕЕ, д-р. техн. наук, проф., м. Львів (Україна).

Стржелецький  Ришард, Морська академія, проф. м. Гдиня, (Польща).

Тимофєєв В. І., НТУУ “КПІ”, факультет електроніки , зав. каф. ФБМЕ, д-р. техн. наук, проф., м. Київ (Україна).

Турманідзе Р. С., проректор по науці технічного університету Грузії, д-р. техн. наук, проф.,м. Тбілісі, (Грузія).

Чурюмов  Г. І., ХНУРЕ, проф. каф. ФОЄТ, д-р. техн. наук, проф., м. Харків (Україна).

Харитонов С. О., Зав каф. промислової електроніки Новосибірського технічного університету,д-р. техн. наук, проф., м. Новосибірськ, (Росія).

Ямненко Ю. С., НТУУ «КПІ», факультет Електроніки, проф. каф. ПЕ, д-р. техн. наук, проф., м. Київ (Україна).

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР:

БогдановаН. В., НТУУ “КПІ”, факультет електроніки , доц. каф А і АЕ, канд. техн. наук, доц., м. Київ (Україна).

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР:

Радченко І. Г.,  НТУУ “КПІ”, факультет електроніки, техн. 2 кат., м. Київ (Україна).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація