1. Index Copernicus Internationalз 1999 року надає світовому науковому товариству унікальний інформаційний ресурс у Iнтернет для пошуку необхідної інформації та поширення відомостей про власні наукові роботи. Характерним для БД Index Copernicus є те, що вона передбачає постійний моніторинг, тобто кваліфіковане експертне рецензування та оцінку представлених у БД журналів.

          З 2013 року журнал "Электроника и связь" зареєстровано у IndexCopernicusJournalMasterList.

          http://jml2012.indexcopernicus.com/

          

         2.  Ulrich's Web Global Serials Directory − електронний міжнародний каталог періодичних видань. Протягом 75 років Ulrich's надає інформацію про періодичні видання, що друкуються у різних регіонах світу. Сьогодні Ulrich's має великий авторитет як один із найбільш зручних інструментів пошуку інформації, що використовується у спеціалізованих бібліотеках провідних країн світу.

          З 2013 року журнал "Электроника и связь" входить до каталогу періодичних видань Ulrich's Web Global Serials Directory.

           www.ulrichsweb.com 

 

         3. Google Scholar — вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

Журнал "Электроника и связь", згідно з даними Google Scholar за 2013 рік, входить до 100 найбільш цитованих у Google Scholar українських наукових фахових видань.

           scholar.google.com.ua


       4. Архів журналу "Электроника и связь" представлено у повнотекстовій базі "Наукова періодика України" з 2012 року. Випуски журналу розміщуються у відкритому доступі.

            www.irbis-nbuv.gov.ua

          

         5. Україніка наукова − українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Має друкований аналог − реферативний журнал "Джерело".  

           Матеріали журналу "Электроника и связь" друкуються у відповідних тематичних серіях реферативного журналу "Джерело".

           www.ipri.kiev.ua

 

                             

                                         

Анотація