"Electronics and communications" - науково-технічнийжурнал, який включено до переліку наукових фахових видань України (затверджений постановою президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7). У журналі публікуються результати наукових досліджень фахівців, матеріали дисертацій та передовий технічний досвід. Журнал заснований в 1995 році, свідоцтво про перереєстрацію КВ № 9314 від 03.11.2004 р

Зміст номерів (1996-2004) 

Номера журналу (2004-2013) 

Анотація