"Electronics and Communications" - науково -технічний журнал , який включено до переліку наукових фахових видань України (затверджений постановою президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7 ). У журналі публікуються результати наукових досліджень фахівців , матеріали дисертацій та передовий технічний досвід. Журнал заснований в 1995 році , свідоцтво про перереєстрацію КВ № 9314 від 03.11.2004 р.

 

Це журнал з відкритим доступом. Весь вміст знаходиться у вільному
доступі безплатно для користувача або його установи. Користувачі можуть
читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати,
або посилатися на повні тексти статей цього журналу, не запитуючи
попередньог
о дозволу видавця або автора.

 

Засновники  журналу:

• Факультет електроніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" ;

• Державний університет інформаційно - комунікаційних технологій

 

Журнал " Electronics and Communications " виходить 6 разів на рік і висвітлює наступні

розділи:

• твердотіла електроніка ;

• вакуумна , плазмова і квантова електроніка ;

• силова електроніка ;

• теорія сигналів і систем;

• методи і засоби обробки сигналів і зображень;

• електронні системи ;

• біомедичні прилади та системи;

• акустичні прилади та системи;

• інформаційні системи і технології;

• системи телекомунікації , зв'язку і захисту інформації;

• системи автоматизованого проектування ;

 

Статті в журналі публікуються російською , українською та англійською мовами .

 

Обсяг рукописів статей становить:

• оглядова стаття - 1 друкований аркуш ;

• оригінальна стаття - 0,5 друкованого аркуша ;

• коротке повідомлення - 0,25 друкованого аркуша ;

• лист до редакції - 0,1 друкованого аркуша.

 (1 друкований аркуш відповідає 20 сторінкам тексту 12 пт. З полуторним інтервалом ).

 

Редакція запрошує до співпраці зацікавлених осіб.

 

 ISSN 2312-1807 (Online), ISSN 1811-4512 (Print)